Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Postomino

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    o Urzędzie Gminy (dane adres., godz. otwarcia itd.) (6)
    Nabór na wolne stanowiska pracy (1)
        Ogłoszenia o wolnych etatach (0)
        Wyniki naborów (3)
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (1)
    Poradnik petenta (jak to załatwić?) (0)
        Dowody osobiste (6)
        Działalność gospodarcza (0)
        Inne (4)
        Małżeństwa, narodziny, zgony (0)
        Meldunki (5)
        Mieszkania (2)
        Nieruchomości (6)
        Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna (12)
        Podatki i opłaty lokalne (9)
        Koncesje alkoholowe (2)
        Sprawy wojskowe (3)
        Świadczenia rodzinne (5)
        Pracownik młodociany (1)
    Komunikacja w języku migowym (1)

Obwieszczenia i informacje
    Obwieszczenia i informacje ogólne ważne! (6)
        Archiwum (0)
            2008 (22)
            2009 (64)
            2010 (52)
            2011 (48)
            2012 (73)
            2013 (57)
            2014 (27)
            2015 (45)
            2016 (7)
            2017 (20)
            2018 (6)
            2019 (19)
            2020 (10)
            2021 (23)
        Łowiectwo (36)
        Spis rolny (6)
    Ochrona środowiska (0)
        Ekokarty - decyzje ochrony środowiska (1)
        Programy ochrony środowiska (1)
        Informacje o wydanych decyzjach środowiskowych (91)
        Wyniki badań wody do spożycia (18)
        Rejestr działalności regulowanej (3)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (7)
        Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
        Ewidencje (3)
        Taryfy (2)
    Kąpieliska (1)
        2011 (6)
        2012 (12)
        2013 (6)
        2014 (6)
        2015 (8)
        2016 (8)
        2017 (2)
        2018 (18)
        2019 (5)
        2020 (4)
        2021 (5)
    Petycje (1)
        2016 (4)
        2017 (4)
        2018 (5)
        2019 (5)
        2020 (4)
        2021 (4)
    Interpelacje (0)
        2019 (1)
    Organizacje pozarządowe (20)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
        Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
        archiwum (147)
    Inicjatywa lokalna (7)
    Budżet Obywatelski (21)
    PAO (1)

Wnioski, formularze i druki
    Działalność Gospodarcza (4)
    Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (9)
        Azbest (4)
        Gospodarka odpadami komunalnymi (2)
        Lokale, mieszkania, nieruchomości (9)
        Przydomowe oczyszczalnie, zbiorniki bezodpływowe (4)
        Reklama (1)
        Wycinka drzew (2)
        Zajęcie pasa drogowego (10)
    Podatki (3)
        Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (1)
        Formularze obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (10)
        Deklaracje podatkowe 2005-2015 (12)
    Planowanie Przestrzenne i Inwestycyjne (5)
    Urząd Stanu Cywilnego (13)
    Pracownik młodociany (6)
    Sprzedaż napojów alkoholowych (4)
    Turystyka (3)
    Inne (5)
    Meldunki (8)
    Szkody w uprawach (7)
    Organizacje pozarządowe (1)
    Rezerwa wojskowa (2)
    Dowody osobiste (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (6)
    Organy pomocnicze (0)
        Komisje Rady Gminy (4)
    Oświadczenia Majątkowe (0)
        Kierownictwo Urzędu (0)
            za rok 2014 (0)
            za rok 2015 (5)
            za rok 2016 (6)
            za rok 2017 (6)
            za rok 2018 (4)
            za rok 2019 (4)
            za rok 2020 (4)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
            Biblioteka Publiczna w Postomine (6)
            Centrum Kultury i Sportu (5)
            Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (6)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (8)
            Szkoła Podstawowa w Jarosławcu (6)
            Szkoła Podstawowa w Pieszczu (4)
            Szkoła Podstawowa w Postominie (6)
            Szkoła Podstawowa w Staniewicach (6)
            Zespół Szkół - Jarosławiec (2)
            Zespół Szkół - Pieszcz (2)
            Zespół Szkół - Postomino (2)
        Rada Gminy (0)
            Rada Gminy 2014-2018 (0)
                za 2014 (0)
                za 2015 (15)
                za 2016 (15)
                za 2017 (15)
                na zakończenie kadencji (15)
            Rada Gminy 2019-2023 (0)
                na rozpoczęcie kadencji (15)
                za 2018 (15)
                za 2019 (15)
                za 2020 (15)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        Instytucje kultury (2)
            Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Jednsotki budżetowe (6)
        Spółki gminne (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (4)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)
        Przynależność Gminy do stowarzyszeń (0)
            Krajowe (6)
            Międzynarodowe (1)
    Rada Seniorów (4)
        Statut Rady Seniorów (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
        Rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (8)
        Rejsetr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Mienie komunalne (10)
    Organizacja działania samorządu (3)
    Statut (6)
    Plany i strategie (20)
    Regulamin urzędu (18)
        archiwum (13)
    Plany miejscowe (10)
    Studium Uwarunkowań... (2)
    Dane przestrzenne (0)
        Plany miejscowe (0)
        Studium Uwarunkowań (1)
    Sprawozdania (2)
    Kontrola zarządcza (3)
        Plany kontroli (3)
        Sprawozdania (3)
        Cele do realizacji (2)
    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (1)
    Waloryzacja przyrodnicza gminy (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    Schemat czynności kontrolnych (2)
    Elektrownie wiatrowe (2)
    Raporty (3)

Prawo lokalne
    Projekty uchwał (0)
        Projekty uchwał RG Postomino - rok 2021 (112)
        Projekty uchwał RG Postomino - rok 2020 (72)
        Projekty uchwał RG Postomino - rok 2019 (68)
    Uchwały (2)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2021 (128)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2020 (85)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2019 (126)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2018 (130)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2017 (139)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2016 (128)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2015 (118)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2014 (122)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2013 (117)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2012 (100)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2011 (118)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2010 (131)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2009 (140)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2008 (134)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2007 (118)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2006 (85)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2005 (149)
        Uchwały Rady Gminy Postomino - rok 2004 (140)
    Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
        Rok 2021 (14)
        Rok 2020 (11)
        Rok 2019 (14)
        Rok 2018 (17)
        Rok 2017 (13)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2014 (11)
        Rok 2013 (10)
        Rok 2012 (11)
        Rok 2011 (12)
        Rok 2010 (13)
        Rok 2009 (11)
        Rok 2008 (14)
        Rok 2007 (9)
        Rok 2006 (4)
    Zarządzenia (2)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2022 (6)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2021 (270)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2020 (318)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2019 (277)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2018 (326)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2017 (318)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2016 (284)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2015 (310)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2014 (249)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2013 (258)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2012 (233)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2011 (288)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2010 (255)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2009 (282)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2008 (211)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2007 (182)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2006 (162)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2005 (182)
        Zarządzenia Wójta Gminy Postomino - rok 2004 (193)
    Budżet, sprawozdania (0)
        2022 (0)
            Budżet (1)
            Opinia RIO (3)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (0)
            Informacje o wykonaniu budżetu (0)
        2021 (0)
            Budżet (2)
            Opinie RIO (5)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (3)
            Informacje o wykonaniu budżetu (4)
        2020 (0)
            Budżet (2)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (7)
            Informacje o wykonaniu budżetu (5)
        2019 (1)
            Opinie RIO (7)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (9)
            Informacje o wykonaniu budżetu (5)
        2018 (0)
            Opinie RIO (10)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (6)
            Informacje o wykonaniu budżetu (5)
            Zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF (21)
        2017 (0)
            Opinie RIO (8)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (6)
            Informacje o wykonaniu budżetu (7)
            Zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF (51)
        2016 (0)
            Opinie RIO (5)
            Sprawozdania budżetowe i finansowe (5)
            Informacje o wykonaniu budżetu (6)
            Zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF (29)
        2015 (15)
        2014 (16)
        2013 (21)
        2012 (25)
            Obligacje (8)
        2011 (15)
        2010 (7)
        2009 (2)
        2008 (6)
        2007 (6)
        2006 (5)
        2005 (4)
        2004 (2)
    Podatki (0)
        Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (7)
        2011 (5)
        2012 (8)
        2013 (11)
        2014 (2)
        2015 (4)
        2016 (4)
        2017 (4)
        2018 (3)
        2019 (2)
        2020 (2)
        2021 (3)
        2022 (3)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (0)
        Kadencja 2006-2010 (76)
        Kadencja 2010-2014 (169)
        Kadencja 2014-2018 (265)
        Kadencja 2018-2023 (148)
    Publikacja w DUWZ (1)
    Transmisje sesji Rady Gminy (1)

Akty normatywne
    Akty prawne Unii Europejskiej (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Ustaw (1)
    Dzienniki Urzędowe (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego (1)

Przetargi
    Przetargi, nieruchomości (0)
    Rozstrzygnięcia przetargów (0)
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu (5)

Zamówienia publiczne
    Zamówienia poniżej 130.000 złotych (5)
    Zamówienia powyżej 130.000 złotych (32)
    Archiwum (0)
        2009 (17)
        2010 (24)
        2011 (28)
        2012 (33)
        2013 (47)
        2014 (40)
        2015 (24)
        2016 (28)
        2017 (48)
        2018 (44)
        2019 (0)
            Zamówienia poniżej 30.000 euro (0)
            Zamówienia powyżej 30.000 euro (41)
        2020 (0)
            Zamówienia poniżej 30.000 euro (33)
            Zamówienia powyżej 30.000 euro (48)
    Plany postępowań (6)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Wybory (1)
        Archiwum wyborów (0)
            2010 (0)
                Wybory samorządowe 2010 (26)
                Wybory prezydenckie 2010 (6)
            2011 (0)
                Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2011 (5)
                Wybory parlamentarne 2011 (15)
                    Wnioski (3)
            2013 (0)
                Wybory uzupełniające 2013 (12)
            2014 (0)
                Wybory samorządowe 2014 (27)
                Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (22)
            2015 (0)
                Referendum Ogólnokrajowe 2015 (7)
                Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2015 (5)
                Wybory Prezydenta RP 2015 (12)
                Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (12)
            2018 (0)
                Wybory samorządowe 2018 (20)
            2019 (0)
                Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
                Wybory Ławników (1)
                Wybory do Izb Rolniczych (4)
                Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (14)
            2020 (0)
                Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 (10)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwiec 2020 (8)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II tura - 12 lipca 2020 (3)
    Dostępność (3)

RODO
    Klauzule informacyjne (2)
    Kontakt do inspektora ochronych danych osobowych (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij