Osobą wyznaczoną na Inspektora Ochrony Danych jest Tomasz Stola. Aby skontaktować się z naszym inspektorem można dzwonić na nr 606 432 012, pisać na adres e-mail: iod@postomino.pl lub na adres tutejszego urzędu.