obrazek

Poniżej zamieszczamy informację zawierającą listę przekazanych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/):