W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r.  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Postomino za pośrednictwem :

- poczty elektronicznej ug@postomino.pl

- fax.  nr  59 810 85 84

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć  skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Postomino, informuje, że Pani Iwona Szczot (pokój nr 19 - sekretariat) obsługuje interesantów urzędu w języku migowym.