Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi: 
Dorota Sieradzka
Urząd Gminy Postomino
tel. (059) 810 85 93, fax. (059)  810 85 84
e-mail: ug@postomino.pl


Za modyfikację informacji odpowiada:

Jarosław Modliszewski
informatyk UG Postomino
e-mail: admin@postomino.pl

Iwona Szczot
e-mail: sekretariat@postomino.pl

Sylwia Stępień
dział Zamówień Publicznych
tel.: 59-846-44-38
e-mail: zp@postomino.pl