Wszelkie informacje i druki zamieszczono na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej znajdującej się pod adresem: www.pkw.gov.pl