Statut gminy Postomino został uchwalony przez Radę Gminy Postomino uchwałą Nr XXXII/365/05 z dnia 21 lutego 2005r.