Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Postomino

Kolorowy pasek

Struktura Mienia Komunalnego Własności Gminy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Postomino dysponowała następującymi składnikami majątkowymi:

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Postomino wynosi 665,19 ha w tym:

  • użytki rolne - 129,70 ha
  • lasy i grunty zadrzewione - 15,62 ha
  • wody płynące i stojące - 29,93 ha
  • tereny zabudowane - 15,42 ha
  • użytki różne - 84,82 ha
  • drogi i grunty przeznaczone pod lokalizację nowych dróg:    389,70 ha.

Gmina dysponuje gruntami Skarbu Państwa oraz osób fizycznych na podstawie:

  • umów najmu i użyczenia o łącznej powierzchni 0,7452 ha oraz gruntami pozostającymi w jej użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 0,0113 ha (grunty pod lokalizację witaczy, wiat przystankowych, terenów komunikacyjnych, zejść na plażę, tereny kąpielisk, placów zabaw, dróg),
  • na podstawie umowy użyczenia zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie – Gmina użytkuje pomieszczenia przeznaczone na siedzibę Straży Gminnej,
  • na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Sławieńskiego Gmina zarządza odcinkiem drogi powiatowej  Jezierzany- Jarosławiec o długości 3.550 mb,
  • w 2010 r. obowiązywało również porozumienie zawarte z Urzędem Morskim w Słupsku dot. sezonowego utrzymania plaż w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 2010-12-31 przedstawia się następująco:

- dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni 68,25 ha
w tym:
a) na cele rolne, ogrodniczo – warzywne                         39,7400 ha;
b) prowadzenie działalności rybackiej (jeziora )               27,1300 ha;
c) inne cele (min. sezonowa działalność handlowa)          1,2818 ha,
d) wodociąg komunalny wraz z hydrofornią                       0,1000 ha,
- grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 25,5326 ha ,
- grunty pozostające w użytkowaniu na podstawie umów nieodpłatnego użyczenia 1,7837 ha, w tym:
a) deputaty nauczycielskie 1,009 ha;
b) inne grunty 0,7747 ha .

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne tj.:

- Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkół posiadają w swojej dyspozycji grunty o łącznej powierzchni 8,1945 ha wraz z obiektami dydaktycznymi tj.6 obiektów dydaktycznych,3 sale gimnastyczne, stołówka, 2 boiska wielofunkcyjne,
- Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych posiada w swojej dyspozycji i zarządza następującym mieniem komunalnym:
a) 8 cmentarzami o pow. 6,51 ha;
b) 10 ujęciami wody wraz z hydroforniami, drogami dojazdowymi, o łącznej pow. gruntów 3,1621 ha;
c)  dwiema oczyszczalniami ścieków wraz z przepompowniami, terenami izolacyjnymi, które zajmują teren o łącznej powierzchni 10,8214 ha,
d) jednym wysypiskiem śmieci o pow. 1,78 ha;
e) innymi nieruchomościami o łącznej pow.0,8951ha ,
f) sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku rozpoczęła działalność instytucja kultury tj. Centrum Kultury i Sportu i w Postominie. Na cele prowadzonej działalność przekazano dla Centrum w użyczenie nieruchomości o łącznej powierzchni: 26,8845 ha oraz świetlice wiejskie, boiska, wyposażenie placów zabaw, Punkt Informacji Turystycznej w Jarosławcu wraz z wyposażeniem, ośrodek „Przywodny” w Jarosławcu wraz
z wyposażeniem, wyposażenie świetlic wiejskich, instrumenty muzyczne kapeli „Pieńkowianie”, wyposażenie biurowe siedziby Centrum.

Ponadto Gmina Postomino dysponuje: 47 lokalami mieszkalnymi w tym 5 lokali socjalnych oraz 3 lokalami użytkowymi (sklepy).

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w omawianym okresie.

I. Nabycie mienia komunalnego.
W 2010 roku Gmina nabyła grunty o pow. 11, 2678 ha o łącznej wartości 321.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

II. Zbycie mienia komunalnego w omawianym okresie.

W omawianym okresie sprzedano  nieruchomości o łącznej powierzchni 55.495 m2 za kwotę 1.723.521,81 zł netto w tym :

-   3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 185,59 m2  oraz grunty przynależne do lokali,
-   7 działek przeznaczonych pod zabudowę o łącznej powierzchni 13.347 m2 ,
-  przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów o pow. 0,1301 ha,
-   udział 1 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tyt. wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I.   Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, użytkowania gruntów 860.019,46 zł.
II.  Opłaty z najmu lokali mieszkalnych 32.101,03 zł.
III. Czynsz dzierżawny oraz opłaty za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością 197.270,52 zł.
IV. W omawianym okresie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 565.014,24zł.
V Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych, umieszczenia reklam, urządzeń infrastruktury – 106.467,52 zł;
Dodatkowe informacje dot. zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.
1. W zakresie infrastruktury drogowej wykonano:
- przebudowę nawierzchni dróg o długości 1.614 mb w miejscowości Jarosławiec tj. ulic: Nadmorskiej, Jantarowej, Szkolnej, Krokusowej, Bzowej. Dotychczasową żużlową i gruntową nawierzchnię dróg przebudowano
na nawierzchnię wykonaną z kostki typu POLBRUK. Ponadto wybudowano wzdłuż części dróg chodniki dla pieszych. Wartość robót 2.727.499,23 zł,
- wybudowano zatokę autobusową w miejscowości Staniewice wraz
z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej - łączna wartość wykonanych prac 74.636,00 zł,
- przebudowano chodniki o długości 416 mb wraz z dziesięcioma miejscami postojowymi w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Staniewice (I etap), wartość wykonanych prac 251.942,00 zł,
- wykonano I etap budowy drogi Pałowo-Nosalin o długości 828 mb,, łączna wartość wykonanych prac – 903.711,34 zł
- przebudowano drogi wewnętrzne o długości 161 mb na trenie osiedla mieszkaniowego w Pieńkowie, łączna wartość wykonanych prac 335.774,53 zł
     - Urządzono place zabaw w miejscowościach: Tyn, Kłośnik, Łężek, Chudaczewko, Nosalin, Masłowice, Rusinowo, Górsko, Kanin Marszewo
o łącznej o wartości 127.526,60- zł.
2. Przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Postominie – wartość wykonanych prac 1.200.494,68 zł.
3. Wybudowano drewnianą wiatę rekreacyjną w miejscowości Pieńkówko
o wartości 35.136,00 zł.
4. Przeprowadzono remont budynku kaplicy cmentarnej w Łącku – wartość wykonanych prac 41.000,00 zł.
5. Przeprowadzono remont siedziby Straży Gminnej w obiekcie dzierżawionym od Komendy Wojewódzkiej Policji.
6. Wybudowano pomost widokowy na jeziorze Wicko w miejscowości Jezierzany – wartość wykonanych prac 183.154,21 zł.
7. Rozbudowano istniejącą remizę OSP (pomieszczenia garażowe)
w miejscowości Chudaczewo, wartość wykonanych prac 58.607,00 zł.
8. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Rusinowie – wartość wykonanych prac 322.238,00 zł.
9. Zakończono budowę remizy strażackiej w miejscowości Rusinowo- całkowity koszt zadania  429.406,00 zł.

Postomino, dnia 15 marca 2011 roku
Sporz. J. Michałowska


 

Załączniki

informacja o stanie mienia 2009 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Michałowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Modliszewski
Data wprowadzenia:2008-08-19 11:58:19
Opublikował:Jarosław Modliszewski
Data publikacji:2008-08-19 11:58:46
Ostatnia zmiana:2011-03-15 14:52:15
Ilość wyświetleń:4467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij