Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Postomino

Kolorowy pasek

Kompetencje Rady Gminy

Kompetencje

1. uchwalanie Statutu Gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. podejmowanie uchwał w sprawach ładu przestrzennego,
6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7. uchwalanie programów gospodarczych,
8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych Gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
    • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
    • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
    • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
    • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
    • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
    • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
    • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 
    • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek i zatwierdzanie ich statutów,
    • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
11. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników,
16. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady,
18. podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady.

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Modliszewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Modliszewski
Data wprowadzenia:2008-08-19 13:18:47
Opublikował:Jarosław Modliszewski
Data publikacji:2008-08-19 13:19:12
Ostatnia zmiana:2008-08-19 13:19:50
Ilość wyświetleń:2785

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij